Racionalitat, funcionalitat

i emotivitat

són els tres conceptes pilars

en els quals es basa

el procés metodològic

dels nostres dissenys.